BIG Mondzorg is een beroepsvereniging voor vooruitstrevende (groeps)praktijken in de mondzorg. BIG Mondzorg brengt enthousiaste praktijkeigenaren bij elkaar om op het gebied van praktijkorganisatie en praktijkmanagement intercollegiaal overleg te hebben. Met als doel collectief vooruitgang te boeken door kennis, ervaring en kunde van de aangesloten praktijken bij elkaar te brengen.

Innovatief werken staat centraal bij de aangesloten BIG Mondzorg praktijken; vandaar ook de naam: Beroepsvereniging Innoverende Groepspraktijken (B.I.G.) Mondzorg. BIG Mondzorg heeft jaarlijks 3 bijeenkomsten welke door het Bestuur worden georganiseerd. Naast het bestuur kent de vereniging een aantal werkgroepen en commissies die elk hun bijdrage leveren aan de verschillende aandachtsgebieden van de vereniging: het praktijkmanagersnetwerk, benchmarking tussen de aangesloten praktijken, contacten met stake-holders, uitnodigen van inspirerende sprekers, bespreken van actuele ontwikkelingen op het vlak van tariefsontwikkelingen, wetgeving, verzekeraars, en aanverwante voor de tandarts-ondernemer relevante zaken.

Roel de Maat
Voorzitter
Margit Lawant
Penningmeester
Jacco Bertens
Bestuurslid